Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Seneste nyt

 

Ordinær generalforsamling 2023

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
torsdag den 9. marts 2023 kl. 20:00 på 15m banen.

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.


1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af:

a. Formand
b. To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år. På valg er Sanne Kjær og Bjarne Veile
c.
En suppleant, for et år. På valg er - ny valg

6. To revisorer, begge for et år

a. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
b. En revisorsuppleant, for et år. På valg er Inge Rusbjerg

7. Eventuelt

Forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 27. februar 2023, pr. post eller e-mail.


Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 2. marts 2023 med bestyrelsens kommentarer.

Vel mødt
Bestyrelsen

(Publiceret på Facebook, på www.fhskytten.dk og pr. mail d. 21. februar 2023)

Vedhæftning:
Hent denne fil (Indkaldelse til Generalforsamling 2023.pdf)GF2023[Generalforsamling 2023]77 kB

Indendørs start

Sæsonen for indendørser starter 5. oktober

Vi skyder
15m pistol:
tirsdage og torsdage kl 18:30 - ca. 21

15m Riffel
tirsdag kl 18:30 til 21 for børn og familier
torsdag kl 18:30 til 21 mest for selvtrænere

Vi ses på banen under
Fløng hallen, indkørsel fra Soderupvej, 2640 Hedehusene 

Tidligere artikler

Velkommen til skytteforeningen.

Skydning er en idræt som alle kan deltage i.
Der er reelt ikke en mindste alders grænse. Men du skal kunne forstå enkel simple instruktioner, 

Vi skal nok hjælpe dig til at forstå, hvad skydning kan gøre for dig.

Se mere her --> Nye skytter

 

 

.

Find skydebanen

 

Skan koden med din mobiltelefon og bliv medlem af vores facebook gruppe.