Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Seneste nyt

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2019

torsdag den 21. marts 2019 kl. 20:00 på 15m banen.

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på
www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1.  Formand
  2.  To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år
           På valg er Søren Rasmussen og Bjarne Veile
  3.  En suppleant, for et år
           På valg er Inge Larsen
 1.         To revisorer, begge for et år
  1. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
  2.  En revisorsuppleant, for et år
          På valg er Inge Rusbjerg
 1. Eventuelt

 

Forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 11. marts 2019, pr. post eller e-mail.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 14. marts 2018 med bestyrelsens kommentarer.

Vel mødt

Bestyrelsen

(Publiceret på FB gruppe 25. februar 2019. og hjemmeside samt pr. mail/post d. 25. februar 2019)

 

Indkomne Forslag: INGEN

Vedhæftning:
Hent denne fil (Indkaldelse til Generalforsamling 2019.pdf)GF2019[Ordinær GF 2019]240 kB

LINK til Resultater for Åbent Stævne 2018

 KLIK HER

-----------------------

 

Tidligere artikler

Velkommen til skytteforeningen.

Skydning er en idræt som alle kan deltage i.
Der er reelt ikke en mindste alders grænse. Men du skal kunne forstå enkel simple instruktioner, 

Vi skal nok hjælpe dig til at forstå, hvad skydning kan gøre for dig.

Se mere her --> Nye skytter

 

 

.

Ingen arrangementer fundet

Find skydebanen

Ingen arrangementer fundet

 

Skan koden med din mobiltelefon og bliv medlem af vores facebook gruppe.