Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Resultat for 15m Pistol LDM 2015

Endelig resultaterne for 15m Pistol LDM afholdt i Fløng-Hedehusene d. 25-28 februar 2015.

 Protesttid er 48 timer fra 28/2/2015 kl. 15:15

Bestyrelse

Bestyrelsen

Formand

         
Birger Groesmeyer e-mail  40 91 68 68

Kasserer

         
Morten Remsted e-mail    

Bestyrelsen

         
 Bjarne Veile e-mail    
  Sanne Kjær e-mail    
Leif Bodilsen e-mail