Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Seneste nyt

 

Ordinær generalforsamling 2023

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
torsdag den 9. marts 2023 kl. 20:00 på 15m banen.

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.


1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af:

a. Formand
b. To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år. På valg er Sanne Kjær og Bjarne Veile
c.
En suppleant, for et år. På valg er - ny valg

6. To revisorer, begge for et år

a. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
b. En revisorsuppleant, for et år. På valg er Inge Rusbjerg

7. Eventuelt

Forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 27. februar 2023, pr. post eller e-mail.


Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 2. marts 2023 med bestyrelsens kommentarer.

Vel mødt
Bestyrelsen

(Publiceret på Facebook, på www.fhskytten.dk og pr. mail d. 21. februar 2023)

Indendørs start

Sæsonen for indendørser starter 5. oktober

Vi skyder
15m pistol:
tirsdage og torsdage kl 18:30 - ca. 21

15m Riffel
tirsdag kl 18:30 til 21 for børn og familier
torsdag kl 18:30 til 21 mest for selvtrænere

Vi ses på banen under
Fløng hallen, indkørsel fra Soderupvej, 2640 Hedehusene 

Tidligere artikler

Velkommen til skytteforeningen.

Skydning er en idræt som alle kan deltage i.
Der er reelt ikke en mindste alders grænse. Men du skal kunne forstå enkel simple instruktioner, 

Vi skal nok hjælpe dig til at forstå, hvad skydning kan gøre for dig.

Se mere her --> Nye skytter

 

 

.

Find skydebanen

Nyt skytte LOGIN til DGI

Når du er oprettet i foreningsportalen, normalt af formanden.
Modtager du en mail fra enten DGI eller formanden.

Du skal herefter selv oprette et kodeord (password) til din bruger profil.

Det gøres på følgende måde:

Gå ind på hjemmesiden https://mit.dgi.dk

 

Hvis du ikke har eller kan huske brugernavn eller kodeord. Skal du trykke på 'Glemt brugeroplysninger'

Skriv den mail adresse som du er oprettet med.

Indtast aktiveringskoden du efter kort tid modtager på mail fra DGI
Du skal nu også skrive det kodeord (2 gange) du gerne vil benytte til på DGI hjemmesiderne til f.eks skydetilmelding.dk

Du skal huske det brugernavn er står midt på siden, da det skal bruges i forbindelse med dit LOGIN. Det kan ændres efterfølgende.

Skriv dit brugernavn, den 8 cifrede brugernavn eller hvad du evt. måtte have ændret den til. Samt det tidligere indtastede kodeord.

Herfter kommer du til denne side. 

Vælg Mine oplysninger - hvis du gerne vil ændre brugernavnet eller/og kodeordet.

Nederst på side kan du nu ændre brugernavn  ved at trykke på Skift brugernavn eller skifte kodeord ved at trykke på Skift kodeord.

Skulle ovenstående ikke fungere. Hjælper vi gerne ved at du kontakter fornanden.

 

 

Skan koden med din mobiltelefon og bliv medlem af vores facebook gruppe.