Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Seneste nyt

 

Ordinær generalforsamling 2021

Kære medlemmer

Generalforsamling skal ifølge vores vedtægter indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Det er med forbehold for at Generalforsamlingen kan blive udsat, grundet COVID-19 forsamlingsforbud og manglende åbning af foreningsaktivitet fra kommunens side.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

torsdag den 11. marts 2021 kl. 20:00
på 15m banen.

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1.  Formand
  2.  To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år
           På valg er Sanne Kjær og Bjarne Veile
  3.  En suppleant, for et år
           På valg er Inge Larsen
 6.         To revisorer, begge for et år
  1. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
  2.  En revisorsuppleant, for et år
          På valg er Inge Rusbjerg
 7. Eventuelt

Forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. marts 2021, pr. post eller e-mail.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 4. marts 2021 med bestyrelsens kommentarer.

Vel mødt

Bestyrelsen

(Publiceret på Facebook, på www.fhskytten.dk og pr. mail d. 21. februar 2021)

Link til Indkaldelse i PDF format

 

LINK til Resultater for Åbent Stævne 2018

 KLIK HER

-----------------------

 

Tidligere artikler

Velkommen til skytteforeningen.

Skydning er en idræt som alle kan deltage i.
Der er reelt ikke en mindste alders grænse. Men du skal kunne forstå enkel simple instruktioner, 

Vi skal nok hjælpe dig til at forstå, hvad skydning kan gøre for dig.

Se mere her --> Nye skytter

 

 

.

Ingen arrangementer fundet

Resultat for 15m Pistol LDM 2015

Endelig resultaterne for 15m Pistol LDM afholdt i Fløng-Hedehusene d. 25-28 februar 2015.

 Protesttid er 48 timer fra 28/2/2015 kl. 15:15

Find skydebanen

Ingen arrangementer fundet

Nyt skytte LOGIN til DGI

Når du er oprettet i foreningsportalen, normalt af formanden.
Modtager du en mail fra enten DGI eller formanden.

Du skal herefter selv oprette et kodeord (password) til din bruger profil.

Det gøres på følgende måde:

Gå ind på hjemmesiden https://mit.dgi.dk

 

Hvis du ikke har eller kan huske brugernavn eller kodeord. Skal du trykke på 'Glemt brugeroplysninger'

Skriv den mail adresse som du er oprettet med.

Indtast aktiveringskoden du efter kort tid modtager på mail fra DGI
Du skal nu også skrive det kodeord (2 gange) du gerne vil benytte til på DGI hjemmesiderne til f.eks skydetilmelding.dk

Du skal huske det brugernavn er står midt på siden, da det skal bruges i forbindelse med dit LOGIN. Det kan ændres efterfølgende.

Skriv dit brugernavn, den 8 cifrede brugernavn eller hvad du evt. måtte have ændret den til. Samt det tidligere indtastede kodeord.

Herfter kommer du til denne side. 

Vælg Mine oplysninger - hvis du gerne vil ændre brugernavnet eller/og kodeordet.

Nederst på side kan du nu ændre brugernavn  ved at trykke på Skift brugernavn eller skifte kodeord ved at trykke på Skift kodeord.

Skulle ovenstående ikke fungere. Hjælper vi gerne ved at du kontakter fornanden.

 

 

Skan koden med din mobiltelefon og bliv medlem af vores facebook gruppe.