Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Ny SKV-blanket – SKV6

Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger – fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01/07 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen. Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.

Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14” – hvad betyder det?

Hvem skal søge?
Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks, og foreningen som der er søgt om tilladelse til at skyde igennem, får besked pr. brev.

Hvordan søger man?
Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Her findes SKV6:
SKV6 blanketten findes her.

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.

Gyldig fra:
Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående. SKV har været i kontakt med ACV/ACØ, og de opfordrer til, at medlemmer, der skal godkendes, sørger for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.

ACV/ACØ har oplyst, at de forventer, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018.
Det gælder dog kun, hvor ansøgeren kan godkendes umiddelbart, og hvor ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt. I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb. ACV/ACØ har oplyst, at man vil bestræbe sig på, at også sådanne sager vil blive færdigbehandlet inden for rimelig tid.

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.

Gyldig til:
Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018. Læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Læs hele Bekendtgørelsen her.

FAQ:
Hvis jeg har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i forening B, skal jeg så SKV6-godkendes i forening B? Svaret er ja.
Hvis jeg er medlem i en skytteforening, men ikke ønsker at få overladt våben, skal jeg så SKV6godkendes? Svaret er nej.
Kan der indhentes SKV6-godkendelse i tilfælde, hvor loven ikke kræver det? Ja, hvis foreningen har en saglig interesse heri.
Skal der indhentes SKV6-godkendelse på et medlem der er 14 år? Nej – reglen gælder for personer der er 15 år eller derover, fordi det kun er sådanne personer, der kan være straffet.

Her er en lille miniguide hvis ikke man magter den lange forklaring...
Har du ikke en af følgende i foreningen:
Godkent medlem af skytteforeningsbestyrelsen (SKV1)
Våbenpåtegning (det orange plastic kort)
Adgang til boksen (SKV3)
Transporttilladelse (SKV3)
Så skal du selv søge SKV6 hvis du fortsat vil benytte vores foreningsvåben efter 1/7 2018.

Politiet - forventer! - at ansøgninger indsendt senest marts kan nå at blive behandlet inden 1/7. Når du det ikke er der lukket for brug 1/7, så kom i gang allerede nu.
Hent denne blanket...https://www.dgi.dk/media/19431/skv6-godkendt-081217-100118.pdf

Udfyld Oplysninger til blanketten

Navn: Fløng-Hedehusene Skytteforening, Skv-nr: 000111, Postadresse: Kirkebakken 4, 2640 Hedehusene, Formandens navn: Birger Groesmeyer

Udskriv - Underskriv - Scan (eller tag et godt billede med mobil hvis ikke du har scanner) - Indsend som foreskrevet på side to af blanketten.
Det er såmænd det hele
Husk hvis du er medem af andre foreninger skal du sandsynligvis under alle omstændigheder indsende, hvis du bruger foreningsvåben i en forening, hvor en af ovenstående 3 ikke er gældende.