Bestyrelsen

Formand

         
Birger Groesmeyer e-mail  40 91 68 68

Kasserer

         
Morten Remsted e-mail    

Bestyrelsen

         
 Bjarne Veile e-mail    
  Sanne Kjær e-mail    
Leif Bodilsen e-mail