NY Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2020

NY indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

tirsdag den 25. august 2020 kl. 20:00
på 50m banen.

Der tages forbehold for aflysning og udsættelse afhængig af Corona-virus situationen.

 

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1.  Formand
  2.  To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år
           På valg er Morten Remsted og Leif Bodilsen
  3.  En suppleant, for et år
           På valg er Inge Larsen
 1.         To revisorer, begge for et år
  1. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
  2.  En revisorsuppleant, for et år
          På valg er Inge Rusbjerg
 1. Eventuelt

 

Forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. august 2020, pr. post eller e-mail.
 Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 18. august 2020 med bestyrelsens kommentarer.

 

Vel mødt

Bestyrelsen

(Publiceret på Facebook, på www.fhskytten.dk og pr. mail d. 11.august 2020)