Fløng - Hedehusene Skytteforening

En idræt der rammer plet

Seneste nyt

 

Ordinær generalforsamling 2021

Kære medlemmer

Generalforsamling skal ifølge vores vedtægter indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Det er med forbehold for at Generalforsamlingen kan blive udsat, grundet COVID-19 forsamlingsforbud og manglende åbning af foreningsaktivitet fra kommunens side.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

torsdag den 11. marts 2021 kl. 20:00
på 15m banen.

Dagsordenen følger klubbens Vedtægter, som du kan læse på www.fhskytten.dk under menuen ”Information”.

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere
 2. Aflæggelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af:
  1.  Formand
  2.  To Bestyrelsesmedlemmer, begge for to år
           På valg er Sanne Kjær og Bjarne Veile
  3.  En suppleant, for et år
           På valg er Inge Larsen
 6.         To revisorer, begge for et år
  1. På valg er Leif Bay og Susanne Poulsen
  2.  En revisorsuppleant, for et år
          På valg er Inge Rusbjerg
 7. Eventuelt

Forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. marts 2021, pr. post eller e-mail.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.fhskytten.dk, senest d. 4. marts 2021 med bestyrelsens kommentarer.

Vel mødt

Bestyrelsen

(Publiceret på Facebook, på www.fhskytten.dk og pr. mail d. 21. februar 2021)

Link til Indkaldelse i PDF format

 

LINK til Resultater for Åbent Stævne 2018

 KLIK HER

-----------------------

 

Tidligere artikler

Velkommen til skytteforeningen.

Skydning er en idræt som alle kan deltage i.
Der er reelt ikke en mindste alders grænse. Men du skal kunne forstå enkel simple instruktioner, 

Vi skal nok hjælpe dig til at forstå, hvad skydning kan gøre for dig.

Se mere her --> Nye skytter

 

 

.

Ingen arrangementer fundet

Resultat for 15m Pistol LDM 2015

Endelig resultaterne for 15m Pistol LDM afholdt i Fløng-Hedehusene d. 25-28 februar 2015.

 Protesttid er 48 timer fra 28/2/2015 kl. 15:15

Find skydebanen

Ingen arrangementer fundet

COVID-19 LUKNING

Kære medlemmer 

Regeringens seneste COVID-19 genåbningsplan fra fredag 21. maj, 2021 giver de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter mulighed for at åbne med krav om coronapas for personer fra 18 år ved ophold i foreningslokalerne/klublokalerne (indendørs).
Det betyder at foreningslokaler og klubhuse nu må benyttes. Alle baner er til rådighed.

Coronapas
Ved ophold i klublokalerne skal personer på 18 år og ældre skal fremvise gyldigt coronapas på forlangen. Det er foreningens ansvar at håndtere dette. Læs evt. mere om coronapas: Sådan får du et coronapas (dgi.dk).

Mundbind og afstand
Der er fortsat krav om mundbind, når ”man er på to ben”, det vil sige gående og stående i mellem selve aktiviteterne (idræt, musik, osv.). Mens man gerne må tage mundbind af når man er siddende. Det gælder fortsat, at man skal holde mest muligt afstand, minimum 1 meter. Ved fysisk aktivitet eller sang min. 2 meter.

 

 

Skan koden med din mobiltelefon og bliv medlem af vores facebook gruppe.